USTAWOWE PRAWO ODSTĘPOWANIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1/ Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenckich w okresie 14 dni od daty otrzymania towaru Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dot. zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Klient może tego dokonać przesyłając OŚWIADCZENIA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY drogą mailową (lub za pośrednictwem poczty). Sklep internetowy kupbiblie.pl jako Sprzedawca potwierdzi Klientowi poprzez e-maila otrzymanie Oświadczenia od odstąpienia od umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient/Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar zwracany w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy powinien być odesłany na koszt Klienta na adres:CALAMUS ul. Mickiewicza 74, 87-100 Toruń. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru dokona zwrotu Klientowi płatności dokonanych przez niego podczas zakupu towaru - cenę towaru wraz z kosztami dostawy towaru do Klienta. Sklep kupbiblie.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokona zwrotu na podany przez Klienta numer konta bankowego.