OCHRONA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe Klienta są przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji zamówień, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie są udostępniane osobom trzecim.

Sklep kupbiblie.pl nie zbiera i nie gromadzi danych osobowych w celach innych niż realizacja zamówień. Administrator sklepu dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa dostęp do danych osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione i tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny ze względu na wykonywane przez nie zadania obsługi klienta.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma prawo do poprawiania swoich danych w przypadku gdy zostały błędnie zapisane lub uległy zmianie, ma prawo do żądania ich usunięcia.